Coaching

AFBEELDING COACHING

Voor verklaringen van de vele vormen van coaching, verwijs ik naar wikepedia.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coaching

Deze persoonlijke gesprekken zijn een mix van wat toepasselijk is voor het welzijn van de “bezoeker”. Alles situeert zich in de sfeer van gelukscoaching, persoonlijke coaching, transformatiecoaching, psychosynthese coaching en mindfulness coaching; waarmee wordt gerefereerd naar de opsomming gemaakt in wikepedia. Liever nog, maak ik geen onderscheid of afscheiding tussen deze vormen, maar spreek ik over een alles overkoepelende spirituele of universele coaching. Er zijn handenvol oude wijsheden, die door de eeuwen en culturen heen hun bevrijdende waarden hebben aangetoond. In ieders realiteit zijn en blijven ze een sleutel naar geluk, succes en zingeving.

Vaak is een éénmalig gesprek reeds een begin van een mooier leven. Wat men ook is overkomen, hoe donker en onoverkomelijk de persoonlijke situatie ook is; het licht is overal. Soms dient iemand anders de deur naar dat licht in de ander te tonen en te openen.

Dergelijk gesprek is zeer gemoedelijk en respectvol. Niemand hoeft zich te verontrusten of te schamen, om deze stap te zetten. Het zijn grote uitzonderingen die nooit een probleem hebben gekend en de perfectie in persoon zijn. Het is wel ieders recht en voorbestemming om die toestand te verwezenlijken. Ze is namelijk van onze oorsprong en dus ook onze natuur. Wie beslist om alle lasten achter zich te laten, en zichzelf terug te vinden, die is van harte welkom. Je krijgt de hulp om jezelf te bevrijden.

Persoonlijke afspraak:

Telefonisch: 014 427620 of 0499 729 469