Reiki - The Usui system of natural healing

Reiki betekent letterlijk: Universele levensenergie. 

Wat heb je meer nodig dan deze oer-energie die échte liefde is; het begin van alle levensvormen. Enkel liefde heelt alles en brengt alles tot leven. 

Dokter Mikao Usui bracht reiki terug onder ons.

Ondertussen worden wereldwijd de uiteenlopende voordelen ervaren.  

Een reikibehandeling schenkt rust, ontspanning, vrede en

zet het lichaam en de geest aan tot zelfgenezing. 

De inwijdingen maken het mogelijk om zelf, als kanaal van deze energie te fungeren en zodoende sneller en op een comfortabelere manier in  balans te komen. Zo kan men trouwens een nog grotere steun zijn voor anderen.

Reiki verandert het bewustzijn. Angsten maken plaats voor zelfvertrouwen en voor vertrouwen in het leven. Eigen talenten worden aangewakkerd. Nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden bieden zich spontaan aan, gewoon omdat je ze aantrekt vanuit een ‘anders-zijn’. Eenvoudig gezegd: dankzij reiki, dankzij de verbinding met de energie in jezelf die alles mogelijk maakt, ligt de weg naar innerlijk en uiterlijk welzijn open. Je kan werkelijk gewoon gelukkig zijn. Je bent ervoor geboren!

Reiki gidst je zacht doorheen alle hindernissen op weg naar je ware Zelf!

 

Op het programma:

          Reikibehandelingen:

          Een behandeling gaat vaak spontaan samen met een aangepast, persoonlijk en opbouwend en  hartelijk gesprek. Ze neemt in totaal gemiddeld anderhalf uur in beslag.

          Initiaties (inwijdingen):

reiki 1: Je kunt voor altijd zelf reiki geven door handoplegging.

reiki 2: Je kunt ook reiki geven op afstand door gebruik te maken van symbolen. Je zal evolueren naar een hoger bewustzijn en krachtiger gaan behandelen.

reiki 3 (meestergraad): Je kunt anderen inwijden zodat ook zij reiki kunnen geven. Je krijgt een opleiding die je naar een nog hoger bewustzijn leidt. Je ontvangt zelf vele behandelingen en wordt op maat spiritueel begeleid.

 

Oefensessie ( ook bekend als 'open reiki' ): Wie geïnitieerd is in reiki, kan bij ons met anderen samenkomen om te behandelen. Een gezellige en helende avond. Het is mogelijk om iemand mee te brengen die reiki wil ervaren en dus nog niet is geïnitieerd. Die persoon kan natuurlijk die avond enkel een reikibehandeling ontvangen maar nog steeds niet geven. Hij of zij kan dan in stilte genieten van de rust en de helende energie in de ruimte.

Het is altijd een eer om iemand het geschenk van reiki te kunnen doorgeven. Er is haast geen groter voorrecht en ik prijs me gelukkig zoveel mooie ervaringen te hebben genoten.

Van harte welkom.

Ronald - reikimaster sinds augustus 2000

Voor data en prijzen, zie hier

Voor meer info over reiki, zie hier

 

~Thuiskomst~

Aangeraakt door eigen handen,
gezegend met Goddelijke kracht: Reiki;

zalig, teder als in een knus
nestje van dons, lief en zalvend als een knuffel van moeder;

genietend van een weldoend
energiebad, krachtig en beschermend als een vader;

voel ik Mezelf.

Bedankt, ...