De waarheid?

Alles komt en gaat,

uitgezonderd de Waarheid
(verbondenheid, liefde, dankbaarheid, mededogen, …)

De waarheid is eeuwig, creatief, opbouwend, helend, stil.
De waarheid is POSITIEF.

De mensheid dobbert op de oneindige stilte van de waarheid,
heen en weer geslingerd door de vermoeiende golven van illusie.

Dit is een actie om beiden te erkennen en, bewust van de waarheid,
vrede te vinden met de afleiding van de illusie.

Dit is een openlijke tegemoetkoming om
zowel illusie als waarheid als positief te ervaren.

Dit is een gratis "aanbod" voor totale vrijheid.
Gratis omdat ze je reeds toebehoort!

Van harte,

Mayapati

AFBEELDING