Feest van de vriendelijkheid

 

LOGO FEEST VAN DE VRIENDELIJKHEID

In 2014 vond de “geboorte” plaats van het ‘Feest van de vriendelijkheid’!
Een vaste datum werd bepaald: 1 oktober.
Het feest dat aanvangt op 1 oktober gaat door tot en met de zondag volgend.

Iedereen, elke organisatie, leraar werkgever, gezinslid, enz. , kan de periode naar eigen mogelijkheden benutten om in de eigen omgeving en/of daarbuiten, vriendelijkheid te sensibiliseren, te activeren, te vieren.

Initiatiefnemer vzw kieR (Rist 41 te Oud-Turnhout) sluit de periode af tijdens het centrumfeest van Oud-Turnhout.

Voor het eerst werd vriendelijkheid gepromoot en gesensibiliseerd, met de duidelijke intentie dit jaarlijks te herhalen.

Betrachting:

 • Bewust maken van de schoonheid en de kracht van vriendelijkheid.
 • Aanmoedigen om vanuit eenvoudige vriendelijkheid, vreugde te ervaren.
 • Terug spontane contacten creëren en zo onnodige afstanden en onterechte ongelijkheid tussen mensen overbruggen.
 • Zichzelf en anderen meer waarderen, door de waarde die vriendelijkheid, onberedeneerd geeft.

Op zondag 5 oktober 2014 werden we voor de eerste keer zichtbaar en hadden we een mooie stand opgebouwd waar materialen van de vzw beschikbaar waren voor het publiek.

Tijdens de centrumfeesten van Oud-Turnhout kon onze stand worden bezocht. Daar werd allerlei aangeboden tegen zeer, zeer vriendelijke prijzen. Mochten er nog sponsors opdagen dan kan in de toekomst gratis worden verdeeld.

AFBEELDING VRIENDELIJKHEID STRAALT

DOE MEE

Wanneer 1 oktober niet op een zondag valt, vindt het feest plaats op de eerstvolgende zondag.

De volledige periode wordt "vriendelijkheid" onder de aandacht gebracht.

Feest van de dag van de vriendelijkheid:
zondag volgend op 1 oktober (jaarlijks)

Wat en hoe?

Scholen

De leerkrachten gaan zelf creatief zijn. De vzw zorgt voor materiaal zodat het haalbaar is voor de scholen en dus niet wordt gehinderd door omstandigheden die niets te maken hebben met dit thema dat iedereen zinvol vindt.

Posters

Er worden mooie posters uitgehangen in de straten. Iedereen kan zelf iets schrijven of een keuze maken uit de teksten die zijn gemaakt door mezelf. Voorbeelden: “vriendelijkheid siert” – “vriendelijkheid straalt” – “ vriendelijk zijn is jouw ware aard tonen” – “vriendelijkheid is aantrekkelijk” – “vriendelijkheid is bevrijdend” – “vriendelijkheid brengt mensen dichter bij mekaar” – “vriendelijk zijn is vrij van oordeel zijn” – vriendelijkheid opent vele deuren” , enz.

Plantje

Er wordt tegen inkoopprijs een mooi plantje te koop aangeboden. Deze zijn bestemd om weg te geven. Ze zullen het weekend na 5 oktober worden afgegeven door kinderen aan bejaarden in het rusthuis van Oud-Turnhout. Er wordt nog een vriendelijk boodschapje en onze “vriendelijke lekkernij” aan toegevoegd. Er kan vooraf worden besteld. Dat kan ook nog op een standje van de vzw tijdens de centrumfeesten. Mocht de verkoop dermate groot zijn dan zijn er nog andere tehuizen waar ook (afgezonderde) mensen blij zullen zijn met dit geschenkje en vooral met het feit dat er aan hun werd gedacht.

Vriendelijke lekkernij:

Deze is in ontwikkeling en dient en voldoen aan vriendelijk voorwaarden: vriendelijk ogen, smaken en ook vriendelijk zijn voor de gezondheid van het lichaam. Mocht dit niet lukken dit jaar dan zal iets lekkers en gezonds verkrijgbaar zijn op die dag en ook worden toegevoegd aan de het plantje voor de bejaarden.

Middenstand:

Deze zullen een kaartje aan hun klanten geven met een vriendelijke boodschap, of ze kunnen ook deelnemen aan het verdelen van een kaartspel waarop in totaal ook 54 sensibiliserende uitspraken staan over vriendelijkheid. Op de beeldzijde staat telkens een andere foto van een mooi plaatsje in Oud-Turnhout. Men geeft daarom een kaartje met “het symbool van vriendelijkheid” per verkoopbedrag dat elke middenstander zelf bepaald. Voor een aantal bonnetjes kan een stok kaarten worden bekomen. Deze actie loopt verder zolang men wil en kan. Bedoeling is dat middenstanders dit zelf bekostigen.

Onze straat: De Rist (straat waar de vzw zich bevindt) wil samen met alle bewoners vriendelijkheid ondersteunen door samen te werken aan dit project. De straat zal ook versierd zijn.

Propagandamateriaal:

Bladwijzers:

Deze zullen per twee gratis worden aangeboden bij aankoop van lekkernij. Bedoeling is dat er één wordt bewaard en één wordt weggegeven, liefst aan iemand die men niet kent, aan iemand van buiten de gemeente of aan iemand die niet op de feesten aanwezig is. Zo wordt het idee verder verspreid.

Bedrukte textiel:

Er wordt gewerkt aan een bestelling van textiel waarop een uispraak staat die vriendelijkheid aanmoedigt en leuk oogt en voelt. Het zal een kwalitatief product zijn zodat het langer zal worden gedragen met plezier. Zo komt het thema ook blijvend zichtbaar en de sensibilisering gaat door. Zo komt er precies zoals bij de posters een positief verfrissend gedachtegoed tot de mensen die al te veel onaangenaams te zien, te horen en te lezen krijgen.

Hoe kan worden bijgedragen aan succes ?

 • Posters
 • Stokken kaarten van Oud-Turnhout met sensibilerende uitspraken
 • Vriendelijke lekkernij
 • Boekje: “ De kracht van vriendelijkheid” door Mayapati (zie mayapati.be)

  Dit kleine boekje in formaat A6 bevat slechts 17 pagina 's, waarin duidelijk en krachtig wordt bewust gemaakt wat vriendelijkheid doet. Begrijpen is geen noodzaak als men spontaan vriendelijk is. Begrip kan wel een doorbraak betekenen om verandering te brengen. De sensibilisering is in uitzondering tot dit boekje heel eenvoudig, speels bijna. Hierin wordt echter dieper gegaan om ook dieper bewust te worden. Het zal goedkoop en mooi zijn.

  Voor volgend jaar willen we een boekje maken met verhalen die ons worden gedeeld door wie een bijzondere, of prettige ervaring heeft gehad waarbij vriendelijkheid een belangrijke rol heeft gespeeld. Die verhalen mogen vanaf nu worden toegestuurd. Daarom wordt dit op alle mogelijke manieren bekend gemaakt.

  • Vooral door vriendelijk te zijn! Dit wordt niet en aan niemand gevraagd. We verwachten en verlangen niets – we zouden wel graag hebben dat je je goed voelt en de waarde en schoonheid moogt ervaren. We willen je die helpen te voelen … meer niet.
  • Door de dag van de vriendelijkheid bekend te maken.
  • Deel deze link: www.mayapati.be
  • Gewoon verder vertellen en/of uw ervaringen te delen
  • Voor de media: Geef het een plaatsje in uw krant, radio-uitzending, tv-kanaal, kondig aan dat plantjes kunnen worden besteld en geef de contactgegevens.
  • En waarom zou U (MNM) zelf zich niet uitleven en dit thema ook tot uw thema maken. Niemand kan beter dan U een breed en jeugdig publiek bereiken en uw enthousiasme overdagen aan de luisteraars. De jeugd is onze toekomst; ze kunnen ons voorbeeld zijn. Door dit mee tot stand te brengen zou ik u alleszins zeer dankbaar zijn en hoogstwaarschijnlijk, samen met mij, nog vele anderen.
  • Door sponsor te zijn: U kan vermeld worden als sponsor van het boekje en zo sympathiek in het licht staan. U kan het zelf ook aanschaffen en schenken aan uw klanten of personeel en de sfeer in uw bedrijf of werkterrein positief beïnvloeden.
  • Door met de kaarten te spelen.
  • Door posters te hangen en bedrukte textiel te dragen.
  • Door een plantje te bestellen en ook anderen er over te vertellen.
  • Verhaal toesturen
  • Voor wie een website heeft: plaats een link indien je dat zelf goed vindt. Zelf leggen we naar niemand een link om niet te worden ervaren als een initiatefnemer met bijbedoelingen. Dit is ongebonden en onvoorwaardelijk.
  • Verdelen via sociale media.

AFBEELDING