INHOUDSTABEL:

                                                                                   

Voorwoord

Kom in het reine met het verleden en jezelf

        Een perfecte, gelukkige samenleving

        De invloed van de samenleving

        Ook jij hebt invloed!

        Begrip, acceptatie, vergeving

        Elke keuze heeft een gevolg

        Een nieuwe start … met meer geluk

        Maak je vrij van hoe je zelf was0

        Vrij van anderen

        Het verleden wordt nu een zegen!

        Acceptatie en onvoorwaardelijke liefde

        Acceptatie en kracht

        Hardnekkige herinneringen en gewoontes

Jeugdervaringen en ouders

        Wederzijdse verwachtingen

        Terugkerende patronen over generaties heen

        Natuurlijke behoefte aan liefde

        Waardering en macht

        Goede bedoeling, maar ongelukkige uitvoering

        In jezelf zie je de geschiedenis van je ouder

        Alles kan terugkeren tot liefde

        De invloed van een kind op de ouders

 Eeuwige zoektocht naar geluk en liefde

        Verlangens: meer pijn dan vreugde

        Eén zinvol (slechts tijdelijk) verlangen

        Bezit

        Jouw unieke innerlijke schoonheid, jouw bron van vrede, overstemt elke behoefte

        Leef en realiseer je eigen levensverhaal

        Dienstbaarheid versus egoïsme

        Ken, aanvaard en voel jouw eigenwaarde

        De macht der gewoonte

        De glimlach

        De waarheid herinneren

        Het belang van ontspanning

        Geleide meditatie om te ontspannen

        Je bent vrij zodra je vrijheid toelaat

        Vertrouwen in plaats van controle

        De stille kracht in jezelf

Besluit

OVERZICHT KERNGEDACHTEN